Prekių grąžinimas1. Pirk
ėjas gali grąžinti prekes Pardavėjui vadovaujantis LR įstatymais.
2. Pirk
ėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ir užpildžius prekių grąžinimo formą,  ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.
3. Prek
ės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje . Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, jei tokios yra. Prekė negali būti naudota ar kitaip sugadinta. Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią gaunate su preke.
4. Pardav
ėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šioje sutartyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
5. Pirk
ėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
6. Nekei
čiamos ir negrąžinamos kokybiškos prekės, atvežtos ir parduotos pagal specialius išankstinius užsakymus.
7. Pirk
ėjas gali grąžinti prekes per jas pristačiusį kurjerį arba išsiųsdamas paštu ne vėliau, kaip per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina, tačiau jam negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau, kaip per 15 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.
8. Nekei
čiamos ir negrąžinamos prekės atvežtos ir parduotos pagal specialius išankstinius užsakymus.

img